Kontrolni trni so neizogiben del vsake proizvodnje

Različna merilna orodja so danes neizogiben del vsake orodjarske delavnice in proizvodnje, in so namenjeni kontroli v proizvodnji. Z njimi se kontrolirajo dolžine ali premeri, pri čemer se najpogosteje uporablja princip gre-ne gre. Med takšnimi ročnimi merili se najpogosteje uporabljajo tako imenovani kontrolni ali merilni trni.

Namenjeni so kontroli mejnih vrednosti različno velikih izvrtin, zato boste v številnih ponudbah našli kontrolne trne z različnimi premeri. Najožji kontrolni trni imajo tako premer 0,10 mm, najširši pa vse tja do 30,00 mm. Premri se stopnjujejo po 0,01 mm, zato lahko z njimi kontrolirate izdelke in polizdelke vseh dimenzij.

kontrolni trni so bistveni za proizvodnjo, saj zagotavljajo konstantno kakovost izdelkov

Kontrola premerov s kontrolnimi trni je zelo enostavna

Kontrola izdelkov in polizdelkov v fazi proizvodnje je za njihovo kakovost izjemnega pomena. S tem se poveča racionalnost celotnega procesa in se zmanjšajo stroški proizvodnje. Kot smo že povedali, se kontrolni trni uporabljajo za preverjanje premerov izvrtin, pri čemer je postopek zelo enostaven in hiter.

Kontrola poteka po principu gre-ne gre. Če imamo na primer izdelek ali polizdelek katerega izvrtina naj bi merila 10,00 mm, potem kontrolo opravljamo s kontrolnimi trni te dimenzije. Kontrolni trn enostavno vstavljamo v izvrtino in ugotavljamo, ali je primerno velika. V primeru, da je dimenzija prava, gre polizdelek v nadaljnjo fazo proizvodnje, v nasprotnem primeru se ga zavrže ali popravi.

Različne vrste kontrolnih trnov vam bodo služile v različne namene

Glede na to, za kaj bomo potrebovali kontrolni trn, ločimo različne vrste kontrolnih trnov. Najpogosteje se uporabljajo standardni kontrolni trni, s katerimi kontroliramo vse premere do 30 mm. Za večje premere standardni kontrolni trni ne zadostujejo, ampak moramo uporabiti bataste kontrolne trne, ki so namenjeni premerom, ki so večji od 30 mm.

Posebna skupina so navojni kontrolni trni, ki so namenjeni kontroli vseh vrst navojev, lahko pa se odločimo za nakup seta merilnih trnov, ki bo zadostil vsem različnim namenom.